Termíny ČOV pro OH 2010

 

Termín Událost
17.01.2010 Konečný termín pro plnění kvalifikačních kritérií MSF a nominačních podmínek ČOV
18.01.2010 Sportovní svazy předají na ČOV jmenovité nominace sportovců a členů doprovodu na ZOH se zdůvodněním návrhu a potvrzením o zdravotním stavu navrhovaných sportovců
19.01.2010 Komise ČOV pro sport – zpracování návrhů jmenovitých nominací na ZOH od jednotlivých sportovních svazů, kontrola splnění kvalifikačních kriterií a podmínek ČOV, příprava materiálu pro jednání VV ČOV
20.01.2010 VV ČOV – projednání konečného návrhu nominací sportovců, členů doprovodu a štábu výpravy na ZOH 2010, příprava materiálu pro jednání Plenárního nominačního zasedání ČOV
21.01.2010   Plenární zasedání ČOV – projednání a schválení nominací na ZOH 2010 ve Vancouveru
22.01.2010 Sportovní svazy orazítkují a podepíší přihlášky a EC
28.01.2010 Finální zpracování podkladů pro DRM (přihlášky, EC, atd.)
30.01.2010 DRM – konečný registrační mítink české olympijské výpravy na VANOC
04.02.2010 Otevření olympijských vesnic ve Vancouveru a ve Whistleru
12.02.2010 Zimní olympijské hry 2010 ve Vancouveru slevnostně zahájeny
28.02.2010 Slavnostní zakončení ZOH 2010 ve Vancouveru


zdroj :ČOV