Bojkot her ? V žádném případě !

17.12.2008 13:27

Human Rights Abuse Cannot Co-exist with Beijing Olympics

Tak trochu postoj chytré horákyně předvedli představitelé Českého olympijského výboru na své schůzi, na které schvalovali zprávu o postoji českého sportu ke konání olympijských her v Pekingu. Šéf českých olympioniků Jirásek názor ČOV vyjádřil jednoduše a jasně: "Lidská práva ano, bojkot her ne."
Předseda ČOV obšírně zmínil náladu i názory, které panují mezi jeho kolegy. "Citlivou situaci sledujeme od první chvíle, co byly hry do Číny přiděleny," řekl Jirásek. Že se ČOV nechová zcela servilně, naznačuje i pokus o komunikaci s odpůrci čínských her, kterou Jirásek zmínil. Je to od něj ale tak trochu alibismus, neboť vzápětí kontruje větou "Společnost Olympic Watch ale používá logo dehonestující olympijskou symboliku a v takovém případě nám nemůže být partnerem pro jednání...."
Podle Jiráska národnímu svazu nepřísluší, aby česká strana jakkoli komentovala stav lidských práv v Číně, a pokud by to měl někdo udělat, tak Mezinárodní olympijský výbor. A ten tak nečiní ...

Podle ČOV nikdo nebrání českým sportovcům, aby v Číně svobodně vyjádřili své názory. Ale... Jirásek řekl :"Mají svobodu projevu, ale musí respektovat článek 51 Olympijské charty" Článek 51 olympijské charty mimo jiné zakazuje  politickou, náboženskou či rasovou propagandu na sportovištích.

V prohlášení České olympijského výboru dále stojí

...Český olympijský výbor nikdy nevyvíjel, nevyvíjí a ani nebude na české sportovce vyvíjet jakýkoliv nátlak k omezení jejich svobody vyjadřování. Jediným požadavkem ČOV směrem ke sportovcům a dalším členům olympijského týmu je dodržování Olympijské charty, které je podmínkou účasti na olympijských hrách, stanovenou MOV.

...Český olympijský výbor, Mezinárodní olympijský výbor i ostatní národní olympijské výbory nejsou politické organizace, a přesto, v duchu Olympijské charty, považují lidskou důstojnost a její ochranu za důležité olympijské téma.

..... Český olympijský výbor nemá žádné kompetence k tomu, aby o otázce dodržování lidských práv jednal s čínskou vládou. Za olympijské hnutí jedná s čínskou stranou Mezinárodní olympijský výbor, který požaduje dodržování závazků z čínské strany.

........Bojkoty olympijských her v sedmdesátých a osmdesátých letech nejen že nepřispěly k řešení problémů, kvůli kterým byly vyhlašovány, ale naopak jenom prohloubily spory a zostřily napětí mezi zeměmi. Úlohou sportu je stavět mosty, nikoli zdi a přehrady mezi zeměmi

Je bláhové se domnívat, že konání olympijských her přiměje čínské vedení ke změně v otázce lidských práv a dojde k demokratizaci zřízení. Co je dobré pro nás je dobré i pro olympiádu v Pekingu - tak by se asi nechal charakterizovat postoj čínského vedení. Sliby , které požaduje MOV od Čínym jsou spíše alibismem - a tak ho chápou všichni. Žádné ústupky se konat nebudou, a nebo jen formální. Čína neuznává koncept dodržování lidských práv, a proč by nyní kvůli pár křiklounům měla měnit názor ? Podstatné je, aby hry proběhly plynule, a bez protestů . Lidská práva ? Svobodný Tibet ? Falun Gong ? Zapomeňte...