Zapomeňte na komerci - Paralympijské hry 2010 začínají za pár hodin

12.03.2010 18:34

Pokud stále ještě platí  ideály olympismu, tak jste letos tu správnou olympiádu neviděli. Ne nemílíte se, komerčně deformované zimní olympijské hry 2010 sice už skončili, ale začínají nové, daleko ryzejší a opravdovější hry - paralympijské hry. Vzpomeňte si na myšlenky zakladatele novodobých olympijských her Pierra de Coubertina. Nejznámější fráze " Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se " se dnes jeví jako dost formální věta - naši hokejisté by o tom mohli povídat hodiny a hodiny. Ale olympijský duch má mnohem silnější myšlenkový základ

„Provozování sportu je lidským právem. Každý jednotlivec musí mít možnost provozovat sport bez jakékoli diskriminace a v olympijském duchu, jenž vyžaduje vzájemné porozumění v duchu přátelství, solidarity a fair-play. Jakákoli forma diskriminace vůči zemi nebo osobě z důvodu rasy, náboženství,politického přesvědčení, pohlaví či z jiného důvodu je neslučitelná s příslušností k olympijskému hnutí."
(0lympijská charta 2007)

I když to podle ohlasu v našich sdělovacích prostředcích nevypadá, tak začíná světová sportovní událost - paralympiáda. Nenechte se zmýlit tichem po pěšině v našich médiích, pro Kanadu i celou světovou sportovní veřejnost se jedná o důležitou událost. Desátá zimní paralympiáda začíná dnes v noci našeho času, a o úspěch , ale i o účast budou bojovat sportovci ze 34 zemí v pěti sportovních disciplínách  -  alpském lyžování, biatlonu, běžeckém lyžování, sledge hokeji a vozíčkářském curlingu.

Letošní česká paralympijská výprava je velmi početná, do Vancouveru odletělo 20 českých sportovců - lyžaři a sledge hokejisté. Největší medailovou nadějí na lyžařka Anna  Kulíšková, ale ani sledge hokejisté nejsou bez šancí.