Aplikace teorie veřejné volby na olympisjké hry v Praze

Praha se ucházela o pořadatelství olympijských her pro rok 2016, nepostoupila však ani mezi kandidátská města a svoji kandidaturu ukončila pouze mezi městy uchazečskými. Cílem této práce je aplikovat teorii veřejné volby na olympijské hry v Praze se zaměřením na zájmové skupiny. Nejprve je vysvětlena teorie veřejné volby a zájmových skupin. Praktická část analyzuje, které zájmové skupiny profitovaly jiţ na pouhé kandidatuře, a které by případně získaly na samotném pořádání. Práce rovněţ komplexně a uceleně řeší veškeré konsekvence, jeţ by pořádání her Praze a celé České republice přineslo, přičemţ se dívá do historie a klade si otázku, zda-li je přínosné a efektivní se o olympijské hry vůbec ucházet.