Územní plánování rozvoje hlavního města Prahy vzhledem k případnému pořádání letních olympijských her

Olympijské hry navždy změní tvář města. Pro pořádání je nutné vytvořit novou dopravní i sportovní infrastrukturu, přičemž ona sportovní je tvořena i tréninkovými centry, kempy a dalším zázemím. Vznikly 4 varianty územního plánování pro projekt olympijských her v Praze, které budou předmětem zkoumání na dalších stranách.


1. Východní varianta počítá s vybudováním hlavního olympijského areálu ve velkém rozvojovém území Štěrboholy – Dubeč – Dolní Měcholupy. Od centra je vzdáleno vzdušnou čarou asi 10 km a 20 km od letiště Ruzyně. Olympijský areál by se mohl rozkládat na 518 ha. Hlavní myšlenkou této varianty je podnícení dalšího rozvoje v této části Prahy, dobudování infrastruktury (hlavně rozšíření trasy metra A do Štěrbohol). Olympijská vesnice a další zázemí se následně plánovalo přestavět na studentský kampus. Nevýhodou této varianty je poměrně vysoká vzdálenost od centra i letiště a rozdrobené vlastnictví v lokalitě. Nicméně je východní plán poměrně komplexní, vedl by k užitečnému rozvoji východní části města a olympijský areál by příliš nezatížil historické centrum města.


2. Jižní varianta se soustředí do Šeberova a Jižního Města. Tato část Prahy již dlouho čeká na své zvelebení a vybudování větších sportovišť, rozvoj obchodu a dopravní infrastruktury. Obrovskou nevýhodou této varianty je ovšem obrovská vzdálenost od centra i letiště, téměř nulové propojení s historickým jádrem Prahy, vysoké náklady na nové dopravní spoje, které by po skončení her byly jen stěží plně využity. Další otázkou by bylo samotné investování do této lokality, což by zapříčinilo pozastavení projektů v dalších, důležitějších částech města, a v neposlední řadě by olympijské stavby překazily další rozvoj komerčních ploch, které dominují podél dálnice D1. Tato varianta by byla dle dokumentu Praha olympijská nejhorší volbou.


3. Západní varianta počítá se zvláštním rozložením do třech hlavních center, a to Strahov, Ruzyně – Drnovská a Západní Město, čímž se vytvoří téměř rovnostranný trojúhelník se stranou asi 7,5 km. Tento plán je atraktivní zejména kvůli situování hlavního olympijského stadionu do areálu Strahov, které se nachází v těsné blízkosti u hranic Pražské památkové rezervace, což by se pozitivně projevilo na celkové atmosféře her. Olympijská vesnice by vznikla na Západním Městě a olympijské zázemí a halové centrum by vyrostlo na Ruzyni. Tato varianta je ale značně konfliktní z několika důvodů. Panují obavy okolo blízkosti s centrem Prahy, což by mohlo zapříčinit devastaci historického centra. Hůře řešitelným problémem se jeví dopravní situace. Bylo by nutné prodloužit trasu metra A do Západního Města a zajistit pomocnou, pravděpodobně autobusovou, dopravu, což by zapříčinilo obrovské dopravní komplikace v této lokalitě. Tento plán je kvůli postavení tří center nejvíce náročný z hlediska organizace i bezpečnosti.


4. Severní varianta uvažuje všechna olympijská zařízení v Letňanech. Její rozloha je téměř 460 ha, což by umožňovalo umístit velikou část olympijského programu na jedno místo, což by byla výhoda. Tato varianta je vzdálena vzdušnou čarou 8 km od centra a byla by výborně dostupná pro návštěvníky her, což je obrovská výhoda. Severní plán je nejekonomičtější, všechny zásahy do dopravní infrastruktury by nebyly prvoplánové a vedly by ke kýženému celkovému vyváženému rozvoji města. Tato varianta je nejlepší. Jediným problémem se zdá být výskyt sysla obecného na areálu v Letňanech.
Co se týče využití olympijské vesnice po ukončení olympiády, Česko by se mohlo ohlédnout, jak daný problém řešily jiné země. V Mnichově byla vesnice přestavěna na byty pro sociálně slabší. Los Angeles a Atlanta za účelem vybudování vesnice nejdříve přestavěla studentské kampusy, jež následně předělala na své původní využití.