Starostové: Referendum o olympiádě v Praze chce 62 procent občanů

21.10.2007 10:32

Referendum o uspořádání letní olympiády v Praze si přeje 62 procent občanů, tedy více než tři pětiny. Prakticky stejný počet obyvatel - 61 procent - sdílí obavy starostů menších měst a vesnic, že by tyto olympijské hry byly financovány i z rozpočtů těchto obcí. Celonárodní referendum nechce jen 28 procent dotázaných, o procento méně lidí obavy starostů nepokládá za oprávněné.
Novinářům to oznámili starostové sdružení ve Smlouvě obcí a měst proti daňové diskriminaci s odkazem na průzkum, který si zadali u společnosti Factum Invenio. Starostům vadí, že Praha o pořádání letní olympiády v roce 2016 už požádala, aniž pro svůj záměr získala souhlas vlády a veřejnosti. Kvůli deficitu veřejných financí či nevyjasněnému financování obcí a měst není vhodná doba na pořádání olympiády, uvedl starosta obce Suchá Loz na Uherskohradišťsku Petr Gazdík.
"Máme oprávněnou obavu, že veškeré veřejné zdroje by v té chvíli byly nasměrovány na hlavní město Prahu a na tuto megalomanskou akci," uvedl místostarosta Vysokého Pole na Zlínsku Stanislav Polčák. Podle něj mají podporu u veřejnosti v celé republice. "Nejedná se o žádný spor mezi regiony a hlavním městem Prahou, ta podpora obavám starostů a požadavek na vypsání referenda je celorepublikový," řekl Polčák. Poukázal na to, že v samotné Praze sdílí obavy starostů 60 procent dotázaných a pro celonárodní referendum by bylo 59 procent Pražanů. Ve zbytku Česka je tento podíl jen o málo vyšší.
Starostové předali pražskému magistrátu petici za plebiscit o kandidatuře metropole na pořádání olympijských her. Příslušný zákon by totiž mělo podle starostů navrhnout pražské zastupitelstvo. Pokud by se referendum neuskutečnilo, chtějí, aby si hlavní město platilo případné hry samo. Náklady na pořádání her se odhadují na 490 miliard korun.
Podporu celostátnímu referendu o olympiádě ukázal také průzkum, který zveřejnila agentura STEM. Podle něj si takový plebiscit přeje 51 procent obyvatel ČR, přičemž pro uspořádání olympiády v Praze by se vyslovilo 54 procent hlasujících. V průzkumu Factum Invenio lidé odpovídali na otázku, zda osobně podporují úsilí Prahy o získání olympijských her. Kladně odpovědělo 41 procent dotázaných, záporně pak rovná polovina. Zbylých devět procent nemělo jednoznačný názor.
Menší obavy z ekonomických dopadů olympiády měli podle Polčáka pouze respondenti ve věku od 19 do 29 let. "I mezi podporovateli olympiády převažuje nadpoloviční názor respondentů v tom, aby bylo konáno referendum," dodal Polčák.
Pražský primátor Pavel Bém již dříve uvedl, že se všelidovým hlasováním v Praze nesouhlasí. Zopakoval, že pokud by se mělo konat, muselo by být celostátní. "To by mělo smysl v okamžiku, kdy budou vydávány státní peníze na olympijskou infrastrukturu, a to nebude podle mých odhadů dříve než v roce 2012," sdělil primátor.
Mluvčí magistrátu Jiří Wolf v reakci na výsledky průzkumů uvedl, že se dosavadní postoj města k plebiscitu nemění. K výsledkům sociologických šetření také poznamenal, že "celá záležitost je zatím v pozici čísel, která jsou někde na hraně".
 

Jsou oprávněné obavy starostů, že bude pořádání olympijských her financováno i z rozpočtů měst a obcí? (v procentech)
  ČR celkem ČR bez Prahy pouze Praha
Ano 61 61 60
Ne 27 27 27
Nevím 12 13 13
Mělo by o uspořádání olympijských her v Praze rozhodnout celonárodní referendum, jak navrhují starostové? (v procentech)
Ano 62 62 59
Ne 28 27 33
Nevím 10 10 8
Vy osobně podporujete úsilí Prahy o získání olympijských her? (v procentech)
Ano 41 41 38
Ne 50 50 53
Nevím 9 9 9