Rozpočet 2007

Dva silní zakladatelé - město Praha a Český olympijský výbor dali nově vzniklé Praha Olympijská ops. do základu celkem slušné finanční prostředky , zde je například část rozpočtu pro rok 2007, kdy Praha kandidaturou na olympijské hry žila

Úsek financí a správy majetku

 • Právní služby - 4.000.000 Kč
 • Uchazečský poplatek MOV - 3.000.000 Kč
 • Poradci a dodavatelé služeb - 3.000.000 Kč  - účetní služby, daňové služby, auditorský servis
   

Úsek procesu kandidatury

 • Ekonomické studie, studie proveditelnosti, ekologické studie a studie vlivu na životní prostředí, bezpečnostní studie - 12.000.000 Kč


Úsek P.R. a marketingové komunikace

 • Regionální podpora a doplnění kampaně - 1.000.000 Kč
 • Monitoring tisku, výzkumy veřejného mínění, analýzy - 3.000.000 Kč
 • Firemní grafika, logo, manuál, stationary (včetně výroby) - 3.000.000 Kč
 • Provozní náklady úseku - 3.000.000 Kč  - pohonné hmoty, výpočetní technika, hovorné, letenky, dárkové předměty, internetová prezentace, texty a rešerše, překlady, kurýr, kopie
 • Sponzoring sportovní akcí, konference, prezentace - 2.000.000 Kč
 • Promotion materiály, tiskové konference, road show, fotopráce, vizualizace, reklamní předměty - 3.000.000 Kč
 • Provozní rezerva - 604.600 Kč
 • Kampaň "Všichni jsme v národním týmu" - 4.000.000 Kč
 • Platové náklady - 3.200.000 Kč