Závěr

Olympijské hry jsou vždy velice sledovanou událostí ze strany fanoušků a diváků, ale rovněž z mnoha skupin, které by na pořádání mohly nejvíce profitovat. Tato vidina zisku zapříčiňuje působení vlivu těchto skupin na politiky a další orgány, jež jsou v kandidatuře angažovány.
Působení vlivu zájmových skupin vzniká již před samotným procesem kandidatury. Pouhá otázka, zda-li se vůbec o status hostitelského města ucházet, přináší profit, a to společnostem, které zajišťují městu doporučující studie. Tyto studie či analýzy jsou založeny z velké části na preferencích zájmových skupin a jejich výsledky nemusí být vždy reálné. Zde jsou jisté prvky teorie veřejné volby coby maximalizace svého užitku. Firmy typu PwC sledují především svůj profit, který může být zadavatelem studie při „správných“ výsledcích (zde zejména při pozitivních výsledcích) významně navýšen. Tato zájmová skupina je v práci považována za jednu z nejvýznamnějších, již pouze z důvodu, že její činnost je ohodnocena bez ohledu na výsledek kandidatury.


Dalšími významnými zájmovými skupinami profitujícími na pořádání her v České republice by byly nepochybně reklamní agentury, stavební firmy, bezpečnostní agentury, cestovní kanceláře, hoteliéři a restauratéři, ale i celebrity, samotní sportovci a sportovní svazy. Ve všech těchto případech lze vysledovat principy teorie veřejné volby. Nedílnou součástí je i dobývání renty, zde se objevující jako lobby a možná korupce.

Tyto zájmové skupiny mají na pořádání velký zájem, a to již z toho důvodu, že by jim celá akce přinesla významnou pracovní příležitost a tedy možný zisk. Tyto skupiny by zřejmě oproti pořadatelskému městu ve velké většině případů pouze získaly. Respektive jejich riziko není problémem celé společnosti - na rozdíl od případného deficitu a zadlužení pořadatelského města.
Je tedy nutné sledovat aktuální ekonomický vývoj země i kandidujícího města a především racionálně a na základě skutečných faktů rozhodovat, zda-li je vhodné kandidovat či nikoli.


Zájmové skupiny by v tomto případě, s přihlédnutím k principům teorie veřejné volby, neměly být rozhodovacím faktorem.